Bài viết hướng dẫn bạn cách tạo ra một đồng tiền ảo của riêng mình sử dụng Blockchain bằng Python