MongoDB là gì? Những lợi ích của MongoDB là gì? Khi nào nên sử dụng MongoDB và cách cài đặt.