Tìm hiểu kiến trúc microservice là gì? Ưu điểm và nhược điểm của microservice. Microservice + Docker.

Microservices là gì? Sự khác nhau giữa kiến trúc microservices và kiến trúc nguyên khối.