Javascript là gì? Vì sao bạn BẮT BUỘC phải học Javascript khi muốn trở thành chuyên gia thiết kế web.