Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành của Java. Các ưu điểm tuyệt vời giúp Java được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.