Giới thiệu hướng dẫn xây dựng API sử dụng GraphQL và NodeJS. Các mục tiêu của hướng dẫn và mã nguồn.

Hướng dẫn này sẽ trình bày qua 3 loại kiến ​​trúc khác nhau sử dụng máy chủ GraphQL.

Tìm hiểu về Query, Mutation, Subscription và cách sử dụng chúng để tạo lược đồ trong GraphQL.

Những lợi ích tuyệt vời của GraphQL giúp nó trở thành lựa chọn số một để thay thế cho REST API.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo API sử dụng ASP.NET Core và GraphQL. Cách truy vấn GraphQL API.

GraphQL đang trở thành tiêu chuẩn mới để phát triển API - tìm hiểu 5 lý do hàng đầu để sử dụng GraphQL.

GraphQL là gì? GraphQL được sử dụng để làm gì? Lịch sử của GraphQL.