Thành công của Bitcoin khiến nhiều người muốn sử dụng Blockchain cho ứng dụng của họ. Kết quả là Ethereum ra đời.