Content Marketing

Kênh truyền thông trong Content Marketing (phần 2)
Trung Nguyen 28/03/2020
Kênh truyền thông trong Content Marketing (phần 2)

Chọn và sử dụng kênh truyền thông phù hợp là một bước quan trọng trong chiến lược content marketing của bạn.

Kênh truyền thông trong Content Marketing (phần 1)
Trung Nguyen 28/03/2020
Kênh truyền thông trong Content Marketing (phần 1)

Chọn và sử dụng kênh truyền thông phù hợp là một bước quan trọng trong chiến lược content marketing của bạn.

Xây dựng chiến lược Content Marketing
Trung Nguyen 28/03/2020
Xây dựng chiến lược Content Marketing

Bài viết này sẽ giúp bạn lập lịch biên tập nội dung, phong cách viết nội dung, công cụ đo lường hiệu quả trong Content Marketing.

Quy trình Content Marketing
Trung Nguyen 28/03/2020
Quy trình Content Marketing

Bài viết sẽ giúp bạn xác định khách hàng mục tiêu, chọn kênh truyền thông, sáng tạo nội dung trong Content Marketing.

Giới thiệu về Content Marketing
Trung Nguyen 27/03/2020
Giới thiệu về Content Marketing

Content Marketing là gì? Vì sao Content Marketing giúp thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn?