Những câu hỏi phổ biến và đáp án khi phỏng vấn về A/B testing.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích kết quả A/B testing, sử dụng các công cụ và A/B testing đa biến.

Chạy thử nghiệm trong quy trình thực hiện A/B testing như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn.

Xác định các mục tiêu, tạo biến thể trong quy trình thực hiện A/B testing như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn.

A/B testing là gì? Quy trình thực hiện A/B testing như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn.

A/B testing là gì? Vì sao A/B testing giúp bạn tối ưu tỉ lệ chuyển đổi cho website, landing page.