Chào mừng tới Comdy

Nền tảng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lập trình từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới.

Phong Phú

Thư viện hướng dẫn với rất nhiều bài viết thuộc 12 nhóm chủ đề lớn và hơn 100+ chủ đề nhỏ.

Khoa Học

Các bài viết được tổ chức theo từng nhóm chủ đề và sắp xếp từ cơ bản tới nâng cao.

Kinh Nghiệm

Rất nhiều bài viết từ kinh nghiệm thực tế của hàng ngàn lập trình viên trên thế giới.

Thư Viện Hướng Dẫn Giúp bạn nhanh chóng cập nhật các công nghệ mới nhất

Hướng Dẫn Mới Nhất Những hướng dẫn mới nhất có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn chi tiết về chứng nhận Six Sigma: đai xanh, vàng, đen
Six Sigma là một cách tiếp cận quản lý chất lượng giúp loại bỏ các khuyết tật trong sản phẩm và dịch vụ.
Hướng dẫn Phương pháp quản lý Dự án
Một số phương pháp giúp hoàn thành dự án một cách hợp lý hơn từ khi bắt đầu thực hiện đến khi kết thúc.
Phân tích & Quản lý rủi ro trong quản lý dự án
Quản lý rủi ro bao gồm các quá trình tiến hành lập kế hoạch quản lý rủi ro, phân tích rủi ro, xác định và kiểm soát rủi ro trong một dự án.
Kỹ thuật ước tính chi phí dự án & quản lý ngân sách
Quản lý chi phí là quá trình lập kế hoạch và kiểm soát chi phí của dự án một cách hiệu quả.