Chào mừng tới Comdy

Nền tảng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lập trình từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới.

Phong Phú

Thư viện hướng dẫn với rất nhiều bài viết thuộc 12 nhóm chủ đề lớn và hơn 100+ chủ đề nhỏ.

Khoa Học

Các bài viết được tổ chức theo từng nhóm chủ đề và sắp xếp từ cơ bản tới nâng cao.

Kinh Nghiệm

Rất nhiều bài viết từ kinh nghiệm thực tế của hàng ngàn lập trình viên trên thế giới.

Thư Viện Hướng Dẫn Giúp bạn nhanh chóng cập nhật các công nghệ mới nhất

Hướng Dẫn Mới Nhất Những hướng dẫn mới nhất có thể bạn quan tâm

SOLID principles qua hình ảnh
Tìm hiểu SOLID Principles là gì? Giải thích 5 nguyên tắc của SOLID Principles bằng hình ảnh rất dễ hiểu.
Product roadmap là gì? Cách tạo product roadmap hiệu quả
Product roadmap là một bản kế hoạch giúp vạch ra sự phát triển của sản phẩm của bạn theo thời gian.
Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC
Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC là gì? Cách sử dụng HtmlHelper để tạo ra các phần tử HTML trong Razor View.
Cú pháp Razor trong ASP.NET MVC
Cách sử dụng cú pháp Razor để viết mã C# hoặc VB.NET trong Razor View trong ASP.NET MVC.